Hvad er en ridefysioterapeut

Det kræver videreuddannelse at være ridefysioterapeut

For at kunne blive godkendt til at praktisere ridefysioterapi med tilskud fra sygesikringen, er det et krav, at nye ridefysioterapeuter gennemfører den af Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævns godkendte videreuddannelse i ridefysioterapi.  For at blive godkendt som ridefysioterapeut skal fysioterapeuten ligeledes have gennemført ridemærkeprøver/ryttermærker og LB dressurprogram enten før eller efter uddannelsen.

Uddannelsen til ridefysioterapeut veksler mellem teori og praksis og bidrager til at sikre, at ridefysioterapeuterne er godt klædt på med hensyn til at tilbyde den bedste undersøgelse og behandling af børn og voksne, som modtager ridefysioterapi. Uddannelsen bidrager ligeledes til, at ridefysioterapeuterne forholder sig til kliniske retningslinjer, best practice og tilgængelig dokumentation for såvidt angår de patientgrupper, som får tilbud om ridefysioterapi.

Teoretisk bliver der lagt særlig vægt på:

 • Evidens og best practice på udvalgte diagnosegrupper

 • Effektmåling

 • Test og målemetoder til voksne

 • Test og målemetoder til børn

 • ICF som referenceramme

 • Planlægning af behandling

 • Hesten som fysioterapeutisk redskab

 • Pædagogik

Praktisk lægges der vægt på:

 • Valg af hest

 • Analyse af hestens bevægelser

 • Centreret ridning

 • Bagrytterfunktion

 • Idéer til behandling

I forbindelse med kurset kræves 30 timers praktik hos en ridefysioterapeut, der har mindst 3 års erfaring som ridefysioterapeut, og som arbejder med ridefysioterapi mindst 15 timer om ugen.  Der skal udarbejdes en mindre skriftlig opgave undervejs i uddannelsen samt en afsluttende opgave, som skal udarbejdes efter endt praktik. Ridefysioterapiuddannelsen er vurderet til 7 ECTS point.

Hos Korphus afholdes Ridefysioterapeut uddannelsen i samarbejde med Danske Fysioterapeuter – Se nærmere på Fysio.dk – hvornår næste uddannelse er.

Artikel fra Fysioteraputen – Min arbejdsplads: Ridefysioterapi – 15.05.2013

https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-5-2013/Min-arbejdsplads-Ridefysioterapi

Mød vore behandlere, book tid

DSC01176
Kiki Boserup
Anja Lemming
Anne Sofie Laudrup-Høpner
Indkøbskurv
Produkter
0 items Kurv
My account