Har du en privat sundhedsforsikring, så er der mulighed for den dækker din behandling 

Dækker din sundhedsforsikring ?

​Mener du at din sundhedsforsikring skal dække din behandling, skal du huske selv at kontakte dem inden forløbet startes op.

De forskellige forsikringsselskaber har forskellige dækningsordninger og krav, men chancen for at få dækket en andel eller hele behandlingen er stor.

Korphus  samarbejder med de fleste forsikringsselskaber – i nogle tilfælde dækker sundhedsforsikringer / ulykkesforsikringer hele behandlingshonoraret, mens de bare dækker en del af behandlingshonoraret i andre tilfælde.

Kontakt altid dit forsikringsselskab for uddybende oplysninger om netop din forsikring.

Husk at oplys, at Kophus IKKE har overenskomst med den offentlige sygesikring når der er tale om fysioterapi og træning. 

Hvis din forsikring dækker, betaler du selv din faktura hos Kophus, hvorefter du videresender kvitteringen til dit forsikringsselskab. Selskabet refunderer så pengene fuldt eller delvist til dig efterfølgende.

Kontakt os for nærmere info !