Du kan få tilskud til dine behandlinger og træning 

Tilskud til fysioterapi og træning

Fysioterapeuterne hos Korphus er ikke en del af overenskomsten med den offentlige sygesikring, hvorfor du som udgangspunkt selv skal afholde hele behandlingshonoraret. Hvis du er gruppe 2 sikret yder den offentlige sygesikring tilskud til din behandling (se mere nedenfor). 

Er du medlem af “Sygeforsikringen Danmark”?

Ifølge Sygeforsikring “danmark” skal du for at få tilskud have symptomer eller funktionsevnenedsættelser.

Derfor beder vi dig gå til din læge og få en henvisning til behandling og træning hos Korphus.

“Danmark” yder tilskud til behandlingen  Du får det samme tilskud om du er gruppe 1, 2 eller 5 sikret. “Danmark” forudsætter dog, at der foreligger en henvisning fra egen læge til fysioterapi.

Du skal blot lade fysioterapeuten  vide, om du er medlem af Sygeforsikring “danmark”. Vi indberetter elektronisk til når du har været til behandling eller træning hos os. 

Er du gruppe 2 sikret i den offentlige sygesikring? – frit lægevalg

Den offentlige sygesikring yder tilskud til alle gruppe 2 sikrede – 101 kr pr. behandling .

Der ydes 151 kr i tilskud til 1. konsultation. Der forudsættes ikke lægehenvisning.

Din hjemkommune udbetaler dit tilskud fra den offentlige sygesikring – kontakt borgerservice. Du kan altid tjekke dit gule sygesikringsbevis for, hvilken gruppe du tilhører. Hvis du tilhører gruppe 1, eller hvis du har ret til såkaldt “vederlagsfri fysioterapi” yder den offentlige sygesikring IKKE tilskud til din behandling hos Korphus.

Tilskud til behandling gruppe 1, 2 og 5 

Tilskudsmulighederne er følgende : 

  • Første konsultation 133 kr.
  • Normalbehandling 88 kr.
  • Videokonsultation – midlertidig ydelse 88 kr.
  • Kort behandling 59 kr.
  • Opfølgende træningsterapi 50 % af egenudgiften, dog maks. 30 kr.
  • Første konsultation samme dag som holdtræning 133 kr.
  • Normalbehandling samme dag som holdtræning 88 kr.
  • Kort behandling samme dag som holdtræning 59 kr.
  • Holdtræning 50 % af egenudgiften, dog maks. 59 kr.
  • Video-holdtræning – midlertidig ydelse 50 % af egenudgiften, dog maks. 59 kr.

Tilskud til ridefysioterapi og rideterapi

Hos Korphus kan du få en henvisning fra egen læge til vederlagsfri ridefysioterapi. Se mere under ridefysioterapi. 

Kontakt os gerne for nærmere information !